Now showing items 76-95 of 162

   Subject
   Gelir Yönetimi, Dinamik Fiyatlandırma, Destek Vektör Makinesi, Çoklu Regresyon, Doğrusal Olmayan Programlama. [1]
   Gezgin Satıcı Problemi, Evrimsel Algoritma, Tavlama Benzetimi, Rasgele Arama Algoritması. [1]
   Gezgin Satıcı Problemi, Genelleştirilmiş Gezgin Satıcı Problemi, Lojistik. [1]
   Girişimcilik, Girişimcilik Yetenekleri, Meslek Yüksekokulu. [1]
   Hizmet Kalitesi, SERVQUAL Ölçüm Modeli. [1]
   Individualist Culture, Collectivist Culture, Learning Organization, Learning. [1]
   Information System, Information Technology, World Class Manufacturing. [1]
   Innovation, Competition, Supracompetitive, Management Innovation. [1]
   Innovation, Financial Factors, DEMATEL. [1]
   Innovation, Technology, Customer Experience Management, Experiential Marketing. [1]
   Inventory Control, Fuzzy Logic, Fuzzy Demand, Fuzzy Inventory Costs. [1]
   İnovasyon, Rekabet, Rekabetüstü, Yönetim İnovasyonu. [1]
   İnovasyon, Teknoloji, Müşteri Deneyimi Yönetimi, Deneyimsel Pazarlama. [1]
   İş Etüdü, Zaman Etüdü, Standart Zaman Hesaplaması. [1]
   Just In Time, No Inventory and Mistake, Eliminating Waste, Kanban, Continuous Improvement. [1]
   Kalite, Pazarlama, Ürün Geliştirme, Rakip Analizi, Kalite Fonsiyon Göçerimi. [1]
   Kapasite Kullanım Oranı, Verimlilik, Parti Üretim Sistemi, KOBİ. [1]
   Karbon Emisyonu, Tesis Yeri Seçimi, Bulanık C-Ortalamalar Öbekleme, Parçacık Sürü Optimizasyonu. [1]
   KFG, Yiyecek İçecek İşletmesi, Balık Restoranı. [1]
   Kredi Garanti Fonu, KOBİ, KOBİ Kredileri. [1]