Now showing items 54-73 of 162

   Subject
   Economic Development, Financial Systems And Improving, Logistic Regression, Financial Failure Foreseeing, Artificial Neural Networks. [1]
   Ek bilgi ile Karar Analizi, Kaynak ve Üretim Planlama, Otomotiv Sektöründe Emisyon Seviyelerinin İyileştirilmesi. [1]
   Ekonomik Kalkınma, Finansal Sistemler Ve Büyüme, Lojistik Regresyon, Mali Başarısızlık Tahmini, Yapay Sinir Ağları. [1]
   Electronic Commerce, Customer Behaviour, Innovation. [1]
   Elektronik Ticaret, Tüketici Davranışı, Yenilik (Inovasyon). [1]
   Employee Assistance Programs, Performance Management, Employee Performance. [1]
   Employee's Performance, ISO 9001, TQM. [1]
   Enterprise Resource Planning, Enterprise Resource Planning Problems In The Implemention of ERP Industrial Company Encountered Problems and Solutions. [1]
   Entrepreneurship, Entrepreneurial Ability, Vocational School. [1]
   Ergonomic Design, Standart Method Study, Work Study, Production Planning and Control, Man Power Planning. [1]
   Ergonomik Tasarım, Standart Metot Etütü, İş Etütü, Üretim Planlama ve Kontrol, İnsan Gücü Planlama. [1]
   Esnek İmalat Sistemleri, Robotik Hücre, Çoklu Parça Tipi Üretimi, Tavlama Benzetimi. [1]
   Esnek Üretim Sistemleri, Bulanık DEMATEL Yöntemi, Bulanık Mantık. [1]
   Facility Location, Heuristic Algorithm, Disaster Management. [1]
   Factor Flexibility, SMEs, Returns to Scale. [1]
   Faktör Esnekliği, KOBİ, Ölçeğe Göre Getiri. [1]
   Financial Ratios, Construction Sectors, Performance Evaluation, Non-metallic Mineral Products, TOPSIS. [1]
   Finansal Oranlar, İnşaat Sektörü, Performans Değerleme, Taş ve Toprak, TOPSIS. [1]
   Flexible Manufacturing Systems, Fuzzy DEMATEL Method, Fuzzy Logic. [1]
   Flexible Manufacturing Systems, Robotic Cell, Multiple Part Type Production, Simulated Annealing. [1]