Now showing items 42-61 of 162

   Subject
   Dağıtım Merkezi Yer Seçimi, Çok Ölçütlü Karar Verme, AHP, Doğrusal Programlama. [1]
   Decision Analysis with Additional Information, Resource and Production Planning, Improving Emission Level in Automotive Sector. [1]
   Değer Akış Analizi, Haritalandırma, İsraf, Gıda Endüstrisi. [1]
   Demand Forecasting, Fuzzy Relations, Fuzzy Time Series, Linguistic Variables. [1]
   Depo Süreçleri, Performans Yönetimi, Benzetim, Tesis Yerleşimi. [1]
   Depo Yeri Seçimi, Depo Yönetimi, Genetik Algoritma, Tedarik Zinciri Yönetimi. [1]
   Dershaneler, Hizmet Sektörü, Yalın Üretim, Yalın Etüt Sistemi. [1]
   Discriminant Correspondence Analysis, SMEs, Classification Analysis. [1]
   Diskriminant Uygunluk Analizi, KOBİ, Sınıflama Analizi. [1]
   Distribution Center Location Selection, Multi Criteria Decision Making, AHP, Linear Programming. [1]
   Döngüsel Sefer, Araç Rotalama, Yalın Üretim, İç Lojistik. [1]
   Dünya standartlarında Üretim, Performans Kriterleri, Önceliklendirme. [1]
   Economic Development, Financial Systems And Improving, Logistic Regression, Financial Failure Foreseeing, Artificial Neural Networks. [1]
   Ek bilgi ile Karar Analizi, Kaynak ve Üretim Planlama, Otomotiv Sektöründe Emisyon Seviyelerinin İyileştirilmesi. [1]
   Ekonomik Kalkınma, Finansal Sistemler Ve Büyüme, Lojistik Regresyon, Mali Başarısızlık Tahmini, Yapay Sinir Ağları. [1]
   Electronic Commerce, Customer Behaviour, Innovation. [1]
   Elektronik Ticaret, Tüketici Davranışı, Yenilik (Inovasyon). [1]
   Employee Assistance Programs, Performance Management, Employee Performance. [1]
   Employee's Performance, ISO 9001, TQM. [1]
   Enterprise Resource Planning, Enterprise Resource Planning Problems In The Implemention of ERP Industrial Company Encountered Problems and Solutions. [1]