Now showing items 1-1 of 1

    • Çocukların temel haklarının anayasal garantisi 

      Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012)
      Çocuk haklarına açıkça Anayasada yer verilmesi, onların toplumumuzun eşit haklara sahip bireyleri olarak değerlendirildiğinin ifadesidir. Çocuklara kendilerine özgü önemli temel hakları garantileyen bir Anayasa onların, ...