Now showing items 1-1 of 1

    • İletişim teorilerinde temel sorunu 

      Şentürk, Rıtvan (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012)
      İletişim teorilerini medyanın kendisine, içeriklerine, üretim biçimlerine odaklanan veya daha çok medyanın kendisinden ziyade algılayıcısını araştırma nesnesi olarak kabul eden yaklaşımlar olmak üzere iki ana kategori ...