Now showing items 1-2 of 2

  • Kurumlarda bireylerarası güven: eğitim kurumlarında bir araştırma 

   Tamer, İdil (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012)
   Bu çalışmada eğitim kurumlarında eğitmenler arasındaki ilişkilerde güven kavramının niteliğini araştırılmıştır. Bu doğrultuda güvenin alt bileşenleri belirlenmeye çalışılmış ve güvenin duygusal, bilişsel ve davranışsal ...
  • Örgütsel adalet: kuramsal bir yaklaşım 

   İyigün, Necla Öykü (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012)
   Bu çalışmanın amacı, çalışanların yöneticiye ve örgüte yönelik yaklaşımlarının olumlu bir biçimde şekillenmesini sağlama konusunda önemli bir araç olan örgütsel adalet konusunu kuramsal açıdan incelemektir. Bu amaçla ...