Now showing items 1-2 of 2

  • Göstergebilim ve sinema ilişkisi üzerine bir deneme 

   Sivas Gülçur, Ala (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012)
   Eski Yunanca’da işaret, gösterge anlamına gelen semeion kökünden türeyen gösterge kavramı, kendi dışında bir şeyi temsil eden ve temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her türlü olgu, nesne ve biçim anlamına ...
  • İletişim teorilerinde temel sorunu 

   Şentürk, Rıtvan (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012)
   İletişim teorilerini medyanın kendisine, içeriklerine, üretim biçimlerine odaklanan veya daha çok medyanın kendisinden ziyade algılayıcısını araştırma nesnesi olarak kabul eden yaklaşımlar olmak üzere iki ana kategori ...