Now showing items 1-1 of 1

    • Siyasal güç faktörü olarak Anayasa mahkemesi 

      Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2008)
      Geleneksel erkler dengesi sistemi, modern partiler devletinde fonksiyon yeteneğini kaybetmiştir. Erklerin ayrılması, denetiminin sağlanması ve bu denge sisteminin eski etki gücünü kazanabilmesi için yeni faktörlere ...