Now showing items 1-1 of 1

    • Sur la nature des normes qui concernent l’avocat 

      Sayman, Yücel (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2005)
      Tarih sahnesinde savunmayı savunma işleviyle beliren ata-avukatın, demokratik devlet yapısında olmazsa olmaz bir aktöre, avukata dönüşme süreci ele alınmıştır. Süreç izlendiğinde, yargının kurumsal örgütlenmesinde ...