Now showing items 1-1 of 1

    • Denetim kalitesinde denetim komitesinin etkinliği 

      Yakar, Serbay (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
      Denetim komitesi, en az iki üyeden meydana gelen bağımsız denetimin etkinliğini sağlayan, kurumsal yönetime uygun olarak şirket performansı ile ilgili iç ve dış denetimin etkin ve şeffaf gerçekleştirilmesini temin eden, ...