Now showing items 1-1 of 1

    • McLuhan'ın televizyon teorisi 

      Şentürk, Rıdvan (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2009)
      Televizyon kitle iletişim aracı olarak 1950’li yıllardan günümüze kadar geçen süreç içinde özellikle endüstriyel ülkelerde öncü medya konumuna gelmiştir. Televizyon birçok insan için günlük hayatın önemli bir parçası ...