Now showing items 1-1 of 1

    • Vakıf üniversitelerinde finansal raporlama 

      Temiz, Emine (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
      Vakıf üniversiteleri eğitim-öğretim faaliyeti için, gelirlerini sadece kendi üniversitelerini ve kendine ait kurum ve kuruluşları geliştirmek amacıyla harcamak kaydıyla, vakıflar tarafından kanunla kurulmuş bulunan kamu ...