Now showing items 1-1 of 1

    • Harmonik tasvirlerde distorsiyon (bükülme) teoremleri 

      Turhan, Nilgün (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
      Son yıllarda, çok uygulama alanı olması nedeniyle yalınkat fonksiyonlar teorisine ilgi artmıştır. Yalınkat fonksiyonların, harmonik dönüşümlere genelleştirilip genelleştirilemeyeceği ilgi çekmektedir. Yalınkat fonksiyonlar ...