Now showing items 1-1 of 1

    • İspat hukukunun esasları 

      Roxin, Claus; Ünver, Yener (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2005)
      İspat etmek, hakimi bir vakıanın varlığına ikna etmeyi başarmak demektir. Alman CMK, fiilin gerçekleştirilmesi, failin kusuru, cezanın miktarı açısından, yani kusur ve ceza sorunu açısından önemli olan ...