Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’deki dolar kuru volatilitesinin modellenmesi 

      Parim, Coşkun (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
      Yabancı para birimlerinin kurları incelenirken, yapıları nedeniyle doğrusal olmayan koşullu değişen varyans modellerinin kullanılmasının gerekliliği, son yıllarda yapılan birçok bilimsel çalışmada da belirtilmiştir. Bu ...