Now showing items 1-1 of 1

    • Küresel kriz bağlamında dünyada borçlanma 

      Palacıoğlu, Tezer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2013)
      Dünya ekonomi tarihinde her büyük kriz kaybedenleri ve kazananları ile geleceği şekillendirmiştir. Ekonomik ve siyasi ilişkileri planlamak, hedef, iş ve işbirliği imkânlarını belirleyerek pozisyon almak, karar alıcılar ...