Now showing items 1-1 of 1

    • Yapısal eşitlik modelleri 

      Kaynak, Zeynep Nebile (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012)
      Bu çalışmada Yapısal Eşitlik Modelinin teorik yapısından bahsedilmiştir ve bu amaçla bir uygulama yapılmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde Yapısal Eşitlik Modelinin tarihsel gelişiminden ve kullanım ...