Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’deki ceza davalarının istatistiksel analizi 

      Ay, Sevil (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018)
      Suç; hukuki değerlerin ihlali niteliği taşıyan ve toplumsal düzenin devamı açısından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. Suçu gerçekleştiren kişiye suçlu denir. Suç ve suçluyla mücadelede durum tespiti ...