Now showing items 1-1 of 1

    • Borçlar hukuku ve CISG’e göre hasarın intikali 

      Hansu, Esra (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
      Hasarın İntikali meselesi satım sözleşmeleri bakımından büyük önem arz etmektedir. İş bu konu Roma Hukuku’ndan beri, tartışmalara konu olmuş bir nitelik taşımasıyla birlikte, İsviçre Hukukunda ve diğer yabancı hukuklarda ...