Now showing items 1-12 of 12

  • Anayasa koyan erk ve anayasa değişikliklerinin sınırları 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2009)
   Devlet için bir düzen oluşturmak ve toplum için sarsılmaz bir istikrar kaynağı olmak fonksiyonunu pekiştirmek için Anayasalarda değiştirilemez ya da ebedi kurallara yer verilir. Sonsuzluk güvencesinin Anayasada yer ...
  • Anayasa yargısının fonksiyonel ve mantıksal sınırları 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016)
   Anayasa Yargısının sınırları yine Anayasa Yargısı tarafından, sadece Anayasanın kendisinden çıkarılabilir ve Anayasa yorum metotlarının geliştirilmesi ile belirlenebilir. Bununla birlikte Anayasa normlarının zorunlu olarak ...
  • Avrupa Birliği temel haklar şartının ana ilkesi: dokunulmaz insan onuru 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2007)
   Bütün temel haklar insan onuru için gerekli görülmüşlerdir. İnsan onurundan kaynaklanırlar ve onun bağımsızlaşmış parçalarıdır. İnsan onuru, insanın tinsel bir varlık olarak özgürlük ve bilinç içinde ...
  • Çocukların temel haklarının anayasal garantisi 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012)
   Çocuk haklarına açıkça Anayasada yer verilmesi, onların toplumumuzun eşit haklara sahip bireyleri olarak değerlendirildiğinin ifadesidir. Çocuklara kendilerine özgü önemli temel hakları garantileyen bir Anayasa onların, ...
  • Düşünceyi açıklama özgürlüğü 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2013)
   Düşünceyi açıklama özgürlüğü, özgürlükçü bir demokratik düzen için kurucu öğedir. Çünkü düşünsel tartışmayı ve kendi varlık nedeni olan düşüncelerin savaşını olanaklı kılar. Düşüncenin serbestçe oluşumu bir yandan “düşünceleri ...
  • İnternet özgürlüğünün koruma alanı ve sınırları 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
   Klasik temel haklarla korunan değerleri belki de aştığı için, internet özgürlüğünü kendine özgü, yeni bir temel hak olarak düşünmek ve Anayasada düzenlemek gerekir. İnternet özgürlüğünde, internet vasıtasıyla telekomünikasyon ...
  • Janusz Korczak’in izinde günümüzde çocukların temel hakları 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
   Polonyalı musevi çocuk kitabı yazarı, pediyatrist ve pedagog Janusz Korczak 1942 yılında bakımını üstlendiği 200 öksüz yahudi çocuğuyla birlikte Treblinka Kampı'nda yok edilmiştir. Janusz Korczak‘ın çocuklara karşı saygılı, ...
  • Pozitif önlemler 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2010)
   Pozitif önlemler, şans eşitliğinin ve eşit haklara sahip olmanın gerçekten sağlanmasını, yani sosyal gerçeklikteki fiili eşitsizliklerin de ortadan kaldırılmasını ve eksik temsil edilen cinsin teşvik edilmesini amaçlarlar. ...
  • Siyasal güç faktörü olarak Anayasa mahkemesi 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2008)
   Geleneksel erkler dengesi sistemi, modern partiler devletinde fonksiyon yeteneğini kaybetmiştir. Erklerin ayrılması, denetiminin sağlanması ve bu denge sisteminin eski etki gücünü kazanabilmesi için yeni faktörlere ...
  • Sosyal hukuk devletinde özgürlük ve yükümlülük 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
   Toplumsal gereksinmelere cevap veren, bunu sağlamak için bireyin devlet edimlerinden pay sahibi olmasını öngören ve bireye bu çerçevede özgürlük tanıyan kapsamlı bir devlet planlaması yapılması gereği, sosyal devlet ilkesini ...
  • Temel hakların sınırlanması - sınırlamanın sınırları 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2007)
   İnsan hakları Devletten önce de var olan haklardır ve onlara Devlet güvencesi sağlandığında, “temel hak” diye adlandırılmaktadırlar. Bugün Dünyada temel haklar ve özgürlüklerin garantisinin çok büyük bir önem taşımasına ...
  • Yaşama hakkı ve ölüm cezası 

   Gören, Zafer (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2006)
   Ölüm cezasının, yaşama hakkının insan onuru çekirdeğini zedelediği açıktır. Çünkü ölüm cezasının yerine getiriliş çeşitlerinin hepsi insan onurunu zedelemektedir. Devletler hukuku tarafından korunan yaşama hakkı ve vahşi ...