Now showing items 1-2 of 2

  • 4857 sayılı iş kanunu ve uluslararası sözleşmeler ışığında eşitlik kavramı 

   Aytaş, Cansu (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
   Eşitlik kavramının, sosyal hayatın yanı sıra çalışma hayatında da farklılıklar göstermesi nedeniyle, ILO bu konuda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmada ILO tarafından hazırlanılan ve Türkiye’nin de taraf olduğu 100 ...
  • Konişmentonun rolü ve işlevi 

   Aytaş, Cansu (İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, 2018)
   Uluslararası ticaretin gelişmesiyle, sıklıkla kullanılan deniz yolu taşımacılığı deniz ticareti sözleşmelerinin akdedilmesi gereği doğurmuştur. Deniz ticareti sözleşmelerinden özellikle navlun sözleşmesi, taşıyan ile ...