Now showing items 1-1 of 1

    • İşverence iş akdinin haklı sebeple feshi 

      Aktürk, Emrah (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2013)
      İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi olarak hazırladığım çalışmamın konusu işverence iş akdinin haklı nedenle feshidir. Tez çalışmam, dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmamın birinci ...