Now showing items 1-2 of 2

  • Sermaye şirketlerinde dağıtıma esas dönem kârı 

   Durmuş, Ahmet Hayri (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
   6102 sayılı TTK, Türkiye Muhasebe Standartları setinin, Türkiye’deki ticari işletmelerde uygulanması düzenlenmesi ile dürüst resim ilkesine göre bilanço ve ticari kâr oluşturma zorunluğu getirmiştir. TTK, bazı işletmeler ...
  • Yaratıcı muhasebenin sınırları 

   Durmuş, Ahmet Hayri (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
   Yaratıcı muhasebe, yasal çerçeve sınırı ile hileli muhasebe sınırı arasında kalan gri alanda oluşmaktadır. Yaratıcı muhasebenin sınırının nerede başladığının ve nerede bittiğinin, hilenin ise nerede başladığının açık ve ...