Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlı sinemasında genel hukukî düzenleme 

      Ceylan, Ayhan (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018)
      Sinema Batı’da ortaya çıkmasından kısa süre sonra Osmanlı coğrafyasına girmiştir. Bazı sınırlamalar getirmekle birlikte Osmanlı Devleti sinemaya karşı kategorik yasakçı bir tavır sergilememiştir. Osmanlı toplumunda sinemanın ...