Now showing items 1-3 of 3

  • Dramatik hakikat, savaş ve barış 

   Şentürk, Rıdvan (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2013)
   Fert ve toplum hayatında barışın mı yoksa savaşın mı hâkim olacağını belirleyen şartlar sadece politik, ideolojik, ekonomik ve askeri değildir. Bu soru askeri, ekonomik ve politik olduğu kadar, kültürel ve ahlakidir de. ...
  • Film, gerçeklik ve bilinç 

   Şentürk, Rıdvan (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2008)
   Sinema, daha doğrusu filmin bir sanat dalı olarak doğuşu, insanın mekân ve gerçeklik algısının panoptik bir anlayışa uygun olarak düzenlenmiş klasik yapısının sarsılması ve giderek yıkılması sürecine zemin hazırlayan ...
  • McLuhan'ın televizyon teorisi 

   Şentürk, Rıdvan (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2009)
   Televizyon kitle iletişim aracı olarak 1950’li yıllardan günümüze kadar geçen süreç içinde özellikle endüstriyel ülkelerde öncü medya konumuna gelmiştir. Televizyon birçok insan için günlük hayatın önemli bir parçası ...