Now showing items 1-1 of 1

    • Bağımsız denetimin iç denetimden yararlanması 

      Öztel, Zinnet Özge (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016)
      Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, işletmelerin genişleyip büyümeleri işletmelerin yönetilmesini zorlaştırmıştır. İşletme yöneticileri görevlerini alt yönetici kadroları oluşturarak paylaşma yoluna gitmektedir. İşletme ...