Now showing items 1-1 of 1

    • Marka İletişiminde Instagram Kullanımı 

      Öymen Kale, Gözde (İstanbul Aydın Üniversitesi, 2016)
      Bilgi iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve küreselleşmenin etkileri pazarlama iletişimi dahil birçok alanda değişime yol açmıştır. Günümüzde işletmeler yoğun olarak ayakta kalabilme, küresel rekabet ...