Now showing items 156-175 of 175

   Citation
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü [1]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü [5]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, İşletme (İngilizce) Bölümü [2]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü [9]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Denetim Bölümü [6]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği [1]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü [6]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü [1]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü [8]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü [1]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Lojistik Bölümü [1]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü [2]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü [20]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Lojistik Bölümü [1]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü [1]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi,Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı [1]
   İstanbul Ticaret Üniversitesi,Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü [1]
   İstanbut Ticaret Üniversitesi, Meslekyüksek Okulu [1]
   Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı [1]
   Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yğksek Lisans Programı [1]