İstanbul Ticaret Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Politikası

İstanbul Ticaret Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Politikası

Amaç

Bu politika, İstanbul Ticaret Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, İstanbul Ticaret Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine sunulması amaçlamaktadır. Ayrıca atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmaların uluslararası standartlara uygun olarak depolanması ve listelenmesi hedeflenmektedir.

Kapsam

İstanbul Ticaret Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, Üniversite mensuplarının, üniversitede çalıştıkları süre içinde gerçekleştirdikleri ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nce doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kapsar.

İlkeler

Arşivleme: İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim elemanlarınca üretilmiş tüm bilimsel yayınları (tezler dahil olmak üzere) kurumsal akademik arşivde tutulmasını sağlayacak politikayı benimser. Öğretim elemanları tüm bilimsel yayınlarını Üniversite arşiv sistemine girmekle yükümlüdür.

Açık Erişim: İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim elemanlarının makalelerinin "Açık Erişim" seçeneği ile dergilere göndermesini destekler. Nihai olarak makalenin açık erişim sunulması eser sahiplerinin tercihine bırakılır.

Güvenlik: Çalışmaların yedeklenmesi ve uzun dönem korunarak saklanması için sistemin güvenliğinin sağlanması ve verilerin aktarımı konusunda gerekli tedbirleri alır.

Lisanslama: Yasal koşullar çerçevesinde akademik çalışmalarla ilgili yayıncılarla yapılan anlaşmaların koşullar ihlal edilmeden tüm dünyada geçerli lisans anlaşması çerçevesinde depolar.

Yayınlama ve Yararlanma Hakkı: Arşivlenen bilimsel çalışmaların yayınlanması ve açık erişime sunulması Anayasa ve ilgili yasalar dikkate alınarak yürütülür.

Dayanak

Bu politika metni, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4/c ve 42/d maddelerine ve Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası belgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve Yürütme

İstanbul Ticaret Üniversitesi Açık Erişim Politikasının hayata geçirilmesi için uygulama ve yürütme şartları bir yönerge ile belirlenir.